Μελέτη και κατασκευή του νέου εργοστασίου – παστελοποιίας στον Παντελεήμονα του Δήμου Γαλλικού, νομού Κιλκίς
ΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Εκπονήθηκαν οι μελέτες και πραγματοποιήθηκε η κατασκευή του νέου εργοστασίου της βιομηχανίας ΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (παστελοποιία Jannis) σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ.Δ. Παντελεήμονα του Δήμου Γαλλικού του Νομού Κιλκίς. Το εργοστάσιο αποτελείται από ένα κτίριο γραφείων συμβατικής κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα, επιφάνειας 1.000τ.μ. και βιομηχανικό χώρο παραγωγής, συνολικής επιφάνειας 8.500τ.μ. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου παραγωγής αποτελείται από δικτυωτούς μεταλλικούς φορείς ανοιγμάτων έως 25μ., συνολικής επιφάνειας 7.150τ.μ. και βάρους 190.000kg, οι οποίοι εδράζονται σε υποστυλώματα οπλισμένου σκυροδέματος με κεφαλοδοκούς.

 

περισσότερες ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ