Μελέτη – κατασκευή για την Ενεργειακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 45 σχολικών κτιρίων στο Κόσσοβο, LOT1-RL & LOT2
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Πρόκειται για την εκτέλεση δύο συμβάσεων που αφορούσαν την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων σε 45 υπό λειτουργία σχολεία, σχεδόν σε όλη την επικράτεια του Κοσσόβου, με 100% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Οι εργασίες περιελάμβαναν εκτεταμένες επεμβάσεις στα κτιριακά κελύφη, με αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων με σύγχρονα ενεργειακά κουφώματα πλαστικά και αλουμινίου και ενεργειακούς θερμομονωτικούς πολυστρωματικούς υαλοπίνακες low-e, εφαρμογή ισχυρής εξωτερικής θερμομόνωσης (σύστημα θερμοπρόσοψης), στατική αποκατάσταση δωμάτων και σκεπών, κατασκευή νέων εισόδων με προθαλάμους–ανεμοφράκτες, πλήρη αντικατάσταση–εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων θέρμανσης, ευρεία ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων, εγκατάσταση “έξυπνων” συστημάτων φωτισμού για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για συμπαραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ανακαίνιση των χώρων υγιεινής και αιθουσών διδασκαλίας, επεμβάσεις για εύκολη κυκλοφορία και ορθολογική χρήση από ΑμΕΑ και αισθητική αναβάθμιση των όψεων των κτιρίων.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ