Μελέτη – κατασκευή κλειστού ηλιακού γυμναστηρίου Ευόσμου Θεσσαλονίκης – Κτιριακές και ενεργειακές εγκαταστάσεις
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η μελέτη και κατασκευή του κλειστού ηλιακού γυμναστηρίου Ευόσμου περιελάμβανε τόσο  τον κεντρικό χώρο αθλοπαιδιών όσο και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους, όπως αποδυτήρια, χώρους προπόνησης, τουαλέτες, γραφεία κλπ. Ενώ η κατασκευή του κτιρίου είναι συμβατική, η οροφή του είναι μια μεταλλική κατασκευή χωροδικτυωμάτων, με θερμομονωτικά πανέλα και ηλιακούς συλλέκτες, που μελετήθηκε και κατασκευάστηκε ειδικά για την προσαρμογή της στο γυμναστήριο, με σκοπό τη συλλογή ηλιακής ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών του σε συμπαραγωγή ζεστού νερού, θέρμανση, αερισμό και ψύξη.

Οι κερκίδες στον κύριο χώρο αθλοπαιδιών είναι κινητές και προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες του γυμναστηρίου ανάλογα με το πλήθος των θεατών. Για το κτίριο αλλά και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου εφαρμόσθηκαν όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές στο σχεδιασμό και την κατασκευή με σκοπό την εύκολη προσπέλαση και χρήση του χώρου από άτομα μειωμένης κινητικότητας.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ