Οικιστική μονάδα Κομοτηνής. Οικοδομικά τετράγωνα 2,3,4 και 12. Κατασκευή οικιστικού συγκροτήματος και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο Τρίκορφο Σιθωνίας Χαλκιδικής
ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Α.Ε.

Στο Τρίκορφο Σιθωνίας Χαλκιδικής εκτελέσθηκαν για λογαριασμό της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ στο σύνολο τους οι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών, με διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και του εσωτερικού δικτύου πεζοδρόμων.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ