Παρακολούθηση της λειτουργίας και συντήρηση των ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κ.ΕΠΕ.ΔΙ.Χ. Θεσσαλονίκης
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Από το 2010 έως 31/12/2020 η ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. εκτελεί τη σύμβαση για την παρακολούθηση της λειτουργίας και τη συντήρηση των ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του νέου κτιρίου του Κέντρου Επεξεργασίας και Διακίνησης Χρηματικού της Τράπεζας της Ελλάδος στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Αντικείμενο της σύμβασης είναι τόσο η διατήρηση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε άριστη κατάσταση όσο και η εύρυθμη λειτουργία τους.

 

περισσότερες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ