Προσθήκη κατ’ επέκταση βιοτεχνικών κτιρίων
ΠΑΓΟΥΝΗ A.E.

Το έργο αφορά την κατασκευή δύο νέων κτιρίων ως κατά μήκος επέκταση των επτά υφιστάμενων βιοτεχνικών κτιρίων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε. στη Βιομηχανική Περιοχή στην Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του μεταλλικού σκελετού, μεταφορά στο εργοτάξιο και ανέγερση των διατομών στην κατά μήκος επέκταση των επιμέρους έξι κτιρίων με μήκος 25 m και του έβδομου κτιρίου με μήκος 50 m.

 

 

περισσότερα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ