Σταθμός επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της νέας γαλακτοβιομηχανίας στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης
ΕΑΣΘ-ΑΓΝΟ

Στις εγκαταστάσεις της γαλακτοβιομηχανίας «ΑΓΝΟ» κατασκευάστηκαν πέρα από το κυρίως κτίριο παραγωγής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού. Εκεί πραγματοποιείται η επεξεργασία των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων του εργοστασίου. Πρόκειται για βιολογικό καθαρισμό δύο σταδίων με δύο DAF, ταινιοφιλτρόπρεσσα συνολικής δυναμικότητας 1300kg BOD5/ημέρα, ισοδύναμου πληθυσμού 20.000 κατοίκων.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ