Σταθμός επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε. ΟΛΥΜΠΟΣ

Το εργοστάσιο της Γαλακτοβιομηχανίας Λαρίσης «ΟΛΥΜΠΟΣ» διαθέτει, πέρα από το κυρίως κτίριο παραγωγής και το ηλεκτρομηχανολογικό κέντρο, και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού. Εκεί πραγματοποιείται η επεξεργασία των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων του εργοστασίου με μέριμνα για την προώθηση σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης έργων περιβαλλοντικής προστασίας. Πρόκειται για βιολογικό καθαρισμό δύο σταδίων με δύο DAF, ταινιοφιλτρόπρεσσα συνολικής δυναμικότητας 1300kg BOD5/ημέρα, ισοδύναμου πληθυσμού 20.000 κατοίκων.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ