Συγκρότημα γραφείων και αποθηκών για την εγκατάσταση εμπορευματικού σταθμού
ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η κατασκευή ενός σύγχρονου εμπορευματικού σταθμού για λογαριασμό της Ωμέγα Διεθνείς Μεταφορές ΑΕ, στην Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.), στην Σίνδο. Τα κτίρια χωροθετούνται σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 22 στρεμμάτων εντός της Γ΄ ζώνης ανάπτυξης της ΒΙ.ΠΕ.Θ., πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής εξυπηρέτησης του σταθμού της Αγχιάλου. Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από κτίριο γραφείων, χώρο διαμεταφοράς (transit) και χώρο αποθήκευσης (logistics) και καλύπτει συνολική δομημένη επιφάνεια  11.300τ.μ. Η ανέγερση του συγκροτήματος πραγματοποιήθηκε μετά τις χωματουργικές εργασίες βελτίωσης του υπεδάφους με τη μέθοδο της κατασκευής κατακόρυφων στραγγιστηρίων και προφόρτισης με επίχωμα,  με σκοπό τη βελτιστοποίηση των συνθηκών έδρασης των κτιρίων. Το κτίριο γραφείων, συνολικής επιφάνειας 2.200τ.μ., αποτελείται από τον υπόγειο χώρο του αρχείου και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, το ισόγειο και τον όροφο, που αποτελούν τους χώρους γραφείων της εταιρείας.

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και εσωτερικές τοιχοποιίες ξηράς δόμησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χώρος υποδοχής με την κατασκευή ενός πανοραμικού ανελκυστήρα και κεντρικής σκάλας από ανοξείδωτο χάλυβα και γυαλί. Η εξωτερική επένδυση των γραφείων με υπερμεγέθη κεραμικά πλακίδια και υαλοστάσια αλουμινίου διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Ο χώρος της διαμεταφοράς και αποθήκευσης συνολικής επιφάνειας 8.800τ.μ. αποτελείται από μεταλλική κατασκευή εδραζόμενη σε θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνολικού βάρους  1.300tn. Η κατασκευή του περιλαμβάνει χαλύβδινα μεταλλικά πλαίσια ανοίγματος 23μ. καθώς και ολόσωμους χαλύβδινους φορείς συγκολλητής διατομής μεγάλου ανοίγματος 42μ. Η επικάλυψη και πλαγιοκάλυψη των παραπάνω πραγματοποιείται με πανέλα πολυουρεθάνης σε οριζόντια και κατακόρυφη διάταξη. Το δάπεδο των χώρων είναι βιομηχανικό από ινοπλισμένο σκυρόδεμα υψηλών απαιτήσεων. Ο χώρος της διαμεταφοράς και αποθήκευσης εξυπηρετείται από 40 ηλεκτροϋδραυλικές ράμπες φορτοεκφόρτωσης.

 

περισσότερες ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ