Τοξωτή μεταλλική πεζογέφυρα πριν από τον κόμβο Μαιάνδρου στην Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Πρόκειται για  μία πεζογέφυρα ενός κύριου ανοίγματος που εξασφαλίζει τη διέλευση των πεζών υπεράνω της Δ.ΕΣ.ΠΕΡ στη Χ.Θ. 3+157. Η πρόσβαση των πεζών σε κάθε άκρο της εξασφαλίζεται μέσω ενός κλιμακοστασίου και ενός ανελκυστήρα. Ο φορέας της πεζογέφυρας είναι μεταλλικός και αποτελείται από δίδυμη τοξωτή διατομή θεωρητικού ανοίγματος από βάθρο σε βάθρο 40,85m. Το συνολικό μήκος της απ’ άκρη σ’ άκρη συμπεριλαμβανομένων των εκατέρωθεν προεκτάσεων φθάνει τα 49,85m.Τόσο τα τόξα που έχουν παραβολική χάραξη όσο το κατάστρωμα της γέφυρας το οποίο αποτελείται από δύο κύριες διαμήκεις μεταλλικές δοκούς, διαμορφώνονται από σύνθετη ορθογωνική κοίλη διατομή αποτελούμενη από επίπεδα ελάσματα. Οι κύριες διαμήκεις δοκοί αναρτώνται από τα τόξα μέσω καλωδίων ανάρτησης (full locked coil strands). Το πλάτος του καταστρώματος είναι 6,36m και διαμορφώνεται με εγκάρσιες διαδοκίδες τύπου Η και οριζόντιους χιαστί συνδέσμους. Στο άνω μέρος του καταστρώματος τοποθετήθηκε τραπεζοειδής λαμαρίνα ειδικού τύπου SYMDECK 73 και πάχους 1mm και εξασφάλισε τη σύμμικτη λειτουργία με την πλάκα σκυροδέματος πλάτους 4,30m.

Για τη στήριξη της πεζογέφυρας και την μεταφορά των κατακόρυφων φορτίων στα βάθρα χρησιμοποιήθηκαν δύο σφαιρικά εφέδρανα από την μία πλευρά και δύο σφαιρικά εφέδρανα καθοδηγούμενης ολίσθησης από την άλλη.

Ο φέρων οργανισμός της πεζογέφυρας κατασκευάστηκε από χάλυβα ποιότητας S355 και το συνολικό βάρος της συμπεριλαμβανομένων των κλιμακοστασίων και των πλαϊνών εξεδρών ξεπερνάει τους 100ΤΝ.

Για την αντισκωριακή προστασία του συνόλου των μεταλλικών στοιχείων εφαρμόστηκε αμμοβολή Sa21/2 κατά τα Σουηδικά Πρότυπα και σύστημα βαφής με δύο ενδιάμεσες εποξειδικές στρώσεις και τελική σφραγιστική πολυουρεθανικής βάσης.

Η πεζογέφυρα κατασκευάστηκε σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1090-2 με απαιτήσεις για κατηγορία EXC3.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΟΠΟΙIΑΣ