Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης – Εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση εγκαταστάσεων κτιρίου, επισκευή υπόγειου χώρου αποθήκευσης χαρτονομισμάτων, εγκατάσταση συστημάτων και εξοπλισμού ασφαλείας
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πραγματοποιήθηκε ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων του κτιρίου της Θεσσαλονίκης με παράλληλη επισκευή φερόντων στοιχείων, που υπέστησαν βλάβες από το σεισμό του 1978. Έγιναν επισκευές πλακών με ενέσεις εποξειδικής κόλλας και επισκευή του οργανισμού πλήρωσης. Ταυτόχρονα, έγιναν αναδιαρρυθμίσεις και ριζική ανακαίνιση όλων των χώρων υγιεινής, με παράλληλο εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Αναβαθμίσθηκαν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων στους χώρους του υπόγειου του καταστήματος. Εκσυγχρονίστηκαν οι εγκαταστάσεις κλιματισμού και κατασκευάσθηκαν νέα συστήματα εξαερισμού και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) σε όλους τους κύριους χώρους του υπόγειου, καθώς και νέο δίκτυο πυρόσβεσης 4 κλάδων και πυρανίχνευσης-πυροπροστασίας σε όλο το κτίριο. Τέλος, ανακαινίσθηκαν εξολοκλήρου οι χώροι καταμέτρησης και θησαυροφυλακίων-αποθεματικών. Σημειώνεται ότι το κτίριο είναι νεοκλασικό διατηρητέο και οι εργασίες εκτελέσθηκαν χωρίς διακοπή της λειτουργίας του καταστήματος και με απόλυτο σεβασμό στο μνημειακό χαρακτήρα του κτιρίου.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ