Green45 – Οκταώροφο βιοκλιματικό δίδυμο κτίριο με υπόγειο χώρο στάθμευσης στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου στην Θεσσαλονίκη
ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Αντικείμενο του υπό εκτέλεση αυτού έργου είναι η δημιουργία ενός οκταώροφου Δίδυμου Κτιρίου Καταστημάτων και Κατοικιών, με Υπόγειο Χώρο Στάθμευσης ιδιοκτησίας της ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ A.E., στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου 45 στη Θεσσαλονίκη. Βασικοί στόχοι της μελέτης του έργου ήταν η βελτιστοποίηση των συνθηκών διαβίωσης των χρηστών του κτιρίου, μέσα από μια πρωτοποριακή και καινοτόμα επίλυση, που θα αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τα δεδομένα χαρακτηριστικά της περιοχής και των όρων δόμησης, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ποιοτικό, πρότυπο συγκρότημα υψηλών προδιαγραφών, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από διαχρονικότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Με γνώμονα την αρχιτεκτονική καινοτομία και το βιοκλιματικό σχεδιασμό, επιδίωξη της μελέτης είναι η δημιουργία μιας πιλοτικής, πρότυπης αστικής νησίδας, η οποία εισάγει καινοτόμες τεχνολογίες με στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος, περιορίζει στο ελάχιστο τις εκπομπές ρύπων και παράλληλα υιοθετεί τη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Ο σχεδιασμός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίηση  των κλιματικών δεδομένων της περιοχής και του προσανατολισμού, στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και στη βελτιστοποίηση του μικροκλίματος. Παράλληλα αποσκοπεί στη χρήση και ενσωμάτωση μη επιβλαβών για άνθρωπο και περιβάλλον ανανεώσιμων υλικών.

Ως βασική αρχή οργάνωσης, επιλέγεται η διάσπαση του κτιρίου σε δύο επιμέρους όγκους, προκειμένου να ενισχυθεί ο φυσικός φωτισμός όλων των εσωτερικών του χώρων και να μπορεί να επιτευχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα σ’ αυτούς. Οι μεγάλες επιφάνειες ανοιγόμενων κουφωμάτων στις όψεις ενισχύουν την παραπάνω συνδυαστική λειτουργία (φυσικός φωτισμός – διαμπερής αερισμός). Επιπλέον, η διάσπαση του κτιριακού όγκου αναδεικνύει μία διαφορετική αίσθηση και αντίληψη της σχέσης ανοιχτού-κλειστού και ιδιωτικού-δημόσιου, διευκολύνοντας τη σύνδεση του ιδιωτικού ακάλυπτου του οικοπέδου με το δημόσιο ελεύθερο χώρο.

Η έντονη παρουσία του πράσινου σε όλα τα επίπεδα, στις όψεις και στα δώματα του κτιρίου, δημιουργεί ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης και συμβάλει στον περιορισμό των ρύπων, στην αύξηση της υγρασίας, στην ψυκτική επίδραση του αέρα και στη δημιουργία συνθηκών οπτικής άνεσης.  H παρουσία του πράσινου επιτυγχάνεται με τη δημιουργία μεταλλικών δικτυωμάτων που περιβάλλουν τους δύο όγκους, πάνω στα οποία αναρτώνται ζαρντινιέρες για φύτευση. Στην πλάγια, ακάλυπτη δυτική όψη του κτιρίου που βρίσκεται σε επαφή με διατηρητέο κτίριο, δημιουργείται σύστημα φυτεμένης όψης με κρεμοκλαδή και αναρριχώμενα φυτά.

Στην κατασκευή χρησιμοποιούνται φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, τα οποία είναι ανακυκλώσιμα, απαιτούν μικρή ενέργεια για την παραγωγή τους και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Η επιλογή των υλικών και των ανοιχτόχρωμων αποχρώσεών τους στις επιφάνειες του κτιριακού κελύφους γίνεται και με γνώμονα τη βελτίωση του ηλιασμού – φωτισμού των εσωτερικών χώρων στους χαμηλούς ορόφους μέσω αντανάκλασης.

Για την εξασφάλιση φυσικού δροσισμού στο εσωτερικό των χώρων προβλέπεται η εξωτερική σκίαση των γυάλινων επιφανειών από τον άμεσο ηλιασμό με κινητά ξύλινα πάνελ, που στηρίζονται στα μεταλλικά δικτυώματα, η δραστική θερμομόνωση του κελύφους, η εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής στις κατοικίες και τα καταστήματα και η εξασφάλιση διαμπερούς αερισμού, μέσω των κατάλληλα τοποθετημένων και με τις σωστές επιφάνειες ανοιγμάτων.  Η ενισχυμένη θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους σε συνδυασμό με την ύπαρξη ικανής εσωτερικής κτιριακής μάζας, λόγω της βαριάς κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοδομές από δομικά μπλοκ στοιχεία πωρομπετόν, συνεισφέρουν στην άμβλυνση του εύρους των εσωτερικών θερμοκρασιακών διαφορών κατά τη διάρκεια του 24ώρου, με αποτέλεσμα την επιθυμητή θερμική άνεση στο εσωτερικό του κτιρίου.

Με τη βελτίωση λοιπόν της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων, θα επιτευχθεί όχι απλά σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και θα εξασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος και η υγεία των χρηστών.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ