04 Ιούλ Αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Μέγα της Π.Ε. Καρδίτσας, Κατασκευή Αντλιοστασίου Α4

Τη Δευτέρα 02/07/2018 πραγματοποιήθηκε η διοικητική παραλαβή του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Μέγα της Π.Ε. Καρδίτσας, Κατασκευή Αντλιοστασίου Α4», αφού ολοκληρώθηκε η κατασκευή του, στα πλαίσια των αντιπλημμυρικών έργων που πραγματοποιούνται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στον ποταμό Μέγα. Το αντλιοστάσιο κατασκευάστηκε στη θέση όπου συναντάται το δεξιό ανάχωμα του ποταμού Πηνειού με το αριστερό του ποταμού Μέγα. Σκοπός του είναι η ανύψωση των υδάτων της παρατάφρου του Μέγα προς τον Πηνειό σε περιπτώσεις υψηλής στάθμης υδάτων στον τελευταίο.

 

περισσότερα ΝΕΑ