14 Μαΐ Διαμόρφωση επέκτασης του αύλειου χώρου του εργοστασίου Κόλλιας ΕΠΕ στην Κατερίνη

Η εταιρεία Κόλλιας ΕΠΕ ανέθεσε στη ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. τις εργασίες διαμόρφωσης και επέκτασης του αύλειου χώρου του εργοστασίου της στην Κατερίνη, επιφάνειας 10.000 μ2, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 250.000€. Το έργο αφορά τη μελέτη και κατασκευή περίφραξης, μελέτη και κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και την κατασκευή δικτύων υποδομής για μελλοντική κατασκευή κτιρίων παραγωγής και αποθήκευσης, συνολικού εμβαδού 4.200 μ2. Παράλληλα, πραγματοποιείται ασφαλτόστρωση οδών προσπέλασης και χώρων στάθμευσης, συνολικής επιφάνειας 8.000 μ2, καθώς και τη διαμόρφωση υπαίθριου χώρου ανάπαυσης και πρασίνου.

περισσότερα ΝΕΑ