ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

  • Οικοδομικές εργασίες διαμόρφωσης Εργαστηρίων του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Α.Π.Θ. – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • Αναπαλαίωση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» –  ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  • Η/Μ εργασίες στα εργαστήρια του Τμήματος Δημοσιογραφίες και ΜΜΕ του Α.Π.Θ. σε χώρο της Δ.Ε.Θ. (Περίπτερο1) – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ