Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

Πρόκειται για ένα κτιριακό έργο συνολικής επιφάνειας 9.500τ.μ., το οποίο αποτελείται από τρία ινστιτούτα που συνδέονται μεταξύ τους μέσω δύο υπόγειων κτιρίων. Στα κτίρια περιλαμβάνονται εργαστήρια, γραφεία, υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, αμφιθέατρα, διάφοροι μηχανολογικοί και άλλοι βοηθητικοί χώροι. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα κτιρίων με ειδικές ηλεκτρομηχανολογικές και βιομηχανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ