ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ & ΚΑΥΣΙΜΑ

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

 • Μετατροπής εναέριας γραμμής Κοκκινόλακκα 20kV – ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.
 • Επανίδρυση μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού – ΥΦΕΝ Α.Ε.
 • Κατασκευή συστήματος προστασίας του δικτύου μέσης πίεσης που κατασκευάστηκε για τη σύνδεση του Νοσοκομείου Παπανικολάου – ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
 • Κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) χαμηλής πίεσης στους Δήμους Θέρμης και Πυλαίας  στη περιοχή της Θεσσαλονίκης – ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
 • Επέκταση δικτύου φυσικού αερίου μέσης πίεσης για τα Νοσοκομεία Παπανικολάου, ΑΧΕΠΑ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης στην Βιομηχανική περιοχή Ωραιοκάστρου-Ευκαρπίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης – ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
 • Εργασίες μετατόπισης ή/και τοποθέτησης των δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ» – ΕΤΕΘ Α.Ε.
 • Ηλεκτροφωτισμός οδών Κηφισιάς και Ρωσσίδη στα όρια των Δήμων Θεσσαλονίκης – Καλαμαριάς – ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • Αέριο Θεσσαλονίκης. Διασύνδεση μετρητικών/ρυθμιστικών σταθμών πίεσης 19/4 bar DR1201 και DR1501 με τα δίκτυα Φ.Α. μέσης και χαμηλής πίεσης στους τομείς λειτουργίας 12 και 15 – FERCAL ΑΤΕΒΕ
 • Αντικατάσταση υπάρχοντος σημείου παροχής καυσίμου με άλλο δυνατότητος παροχής δύο διαφορετικών καυσίμων στη Θεσ/νίκη – NATO
 • Διασύνδεση μετρητικού/ρυθμιστικού σταθμού πίεσης DR1502 και 113μ.μ. δίκτυα Φ.Α. στον τομέα λειτουργίας 15 – ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
 • Διασύνδεση μετρητικών/ρυθμιστικών σταθμών πίεσης DR301 και DR502 και των DR601 και D802 στους τομείς λειτουργίας 3, 4, 6 και 8 αντίστοιχα – ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
 • Ηλεκτροδότηση νέου εργοστασίου πολυπροπυλενίου στα ΕΛ.ΠΕ. Θεσ/νίκης – ΑΒΒ Κατασκευαστική Α.Ε.
 • Κατασκευή έργων Οδοποιίας, Ύδρευσης, Αποχέτευσης και τμήματος φωτισμού Οικισμού «ΛΑΝΑΡΙ» Βασιλικών ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ «ΛΑΝΑΡΙ» ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

 

 • Κατασκευή συστήματος ανάκτησης ατμών σε πιλοτικά πρατήρια – Β.P. HELLAS AEEΠ
 • Μετονομασία και Μεταχρωματισμός Πρατηρίων Καυσίμων – ASTRON OIL A.E.
 • Σταθμός εξυπηρέτησης αυτοκινήτων επί της Εθνικής οδού Λαρίσης-Κατερίνης Χ.Θ. 5+600 – SHELL HELLAS A.E.
 • Πρατήριο καυσίμων στο Ρετζίκι – SHELL HELLAS A.E.
 • Ανακατασκευή πρατηρίων υγρών καυσίμων στην Καβάλα – SHELL HELLAS Α.Ε.
 • Πρατήριο καυσίμων Τζελάκη στην Καστοριά – TEXACO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ
 • Πρατήριο καυσίμων ΚΤΕΛ Σερρών – TEXACO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ
 • Πρατήριο Χατζηασλανίδη στα Γιαννιτσά – ΤΕXACO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ