ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

 

  • Βελτίωση των εγκαταστάσεων κλιματισμού του Υποκαταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη – ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ