Αναβάθμιση της κλινικής ΤΑΤΙΑΝΑ
ΤΑΤΙΑΝΑ EUROMEDICA Α.Ε.

Ανακαινίστηκε εξολοκλήρου η μαιευτική – γυναικολογική κλινική ΤΑΤΙΑΝΑ, συνολικής επιφάνειας 2.600τ.μ., και δημιουργήθηκαν νέα τμήματα με σύγχρονο αναβαθμισμένο ιατρικό εξοπλισμό. Ο νέος συνολικός αριθμός κλινών ανέρχεται στις 71. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν 4 αίθουσες χειρουργείων, 7 αίθουσες τοκετών, ακτινολογικό και μικροβιολογικό κέντρο, αίθουσα υπερηχογραφημάτων, κέντρο αναπαραγωγικής ιατρικής (I.V.F.), χώρος υποδοχής και αναμονής και μπαρ για την εξυπηρέτηση του κοινού, χώροι πλυντηρίων, μαγειρείων, γαλακτομείου, αποθηκών και χώρος αποδυτηρίων προσωπικού.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών στατικής αποκατάστασης και αντισεισμικής προστασίας του κτιρίου, εφαρμόστηκαν τεχνικές κατασκευής μεταλλικών μανδυών με έγχυση οπλισμένου σκυροδέματος, ειδικές κατασκευές ενίσχυσης τοιχείων με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, ενισχύσεις δοκών και υποστυλωμάτων με ανθρακοελάσματα και τοπικές αποκαταστάσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος (πλακών, δοκών) με ειδικές τσιμεντενέσεις και ενέσεις εποξειδικής σύνθετης ρητίνης.

Στο ηλεκτρομηχανολογικό αντικείμενο που κατασκευάστηκε και εγκαταστάθηκε περιλαμβάνονται: κεντρικό σύστημα κλιματισμού με εξωτερικές αυτόνομες μονάδες VRV, προμήθεια και εγκατάσταση κέντρου ιατρικών αερίων, προμήθεια και εγκατάσταση φίλτρων απόλυτου αέρα στα χειρουργεία, κεντρικό σύστημα πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κεντρικού ελέγχου κτιρίου ΒΜS, εγκατάσταση συστήματος σταθεροποίησης τάσης UPS, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ενδοεπικοινωνίας, γενικός ηλεκτροφωτισμός, φωτισμός ασφαλείας, εξωτερική σήμανση και περιμετρικός φωτισμός κτιρίου.

Αξίζει να τονιστεί ότι το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης και κατασκευής έγιναν με την κλινική σε πλήρη λειτουργία, χωρίς να διαταραχθεί καθόλου ο κύκλος εργασιών των χειρουργείων, οι εξετάσεις και η νοσηλεία των ασθενών και οι εργασίες του προσωπικού.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΥΓΕΙΑΣ