Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση 45 Σχολικών Κτιρίων στο Κόσσοβο, LOT1-RL & LOT2 (Μελέτη-Κατασκευή)
EUROPEAN UNION

Πρόκειται για δύο συμβάσεις έργων, τα οποία αφορούσαν τη μελέτη-κατασκευή για την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης σε 45 υπό λειτουργία σχολεία στο Κόσσοβο, με πλήρη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Οι εργασίες περιελάμβαναν εκτεταμένες επεμβάσεις στα κτιριακά κελύφη, με αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων από σύγχρονα ενεργειακά κουφώματα πλαστικά και αλουμινίου και ενεργειακούς θερμομονωτικούς πολυστρωματικούς υαλοπίνακες low-e, εφαρμογή ισχυρής εξωτερικής θερμομόνωσης με το σύστημα της θερμοπρόσοψης, στατική αποκατάσταση δωμάτων και σκεπών, κατασκευή νέων εισόδων με προθαλάμους-ανεμοφράκτες, πλήρη αντικατάσταση-εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων θέρμανσης, ευρεία ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων, εγκατάσταση “έξυπνων” συστημάτων φωτισμού για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για συμπαραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ανακαίνιση των χώρων υγιεινής και αιθουσών διδασκαλίας, επεμβάσεις για εύκολη κυκλοφορία και ορθολογική χρήση από ΑμΕΑ καθώς και αισθητική αναβάθμιση των όψεων των κτιρίων.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ