Ανακατασκευή τριών πυλών και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου – Επισκευή των τόξων της εισόδου πλατείας ΧΑΝΘ
ΔΕΘ – HELEXPO Α.Ε.

Πραγματοποιήθηκαν επισκευές στα εκθεσιακά και συνεδριακά κτίρια της ΔΕΘ – HELEXPO Α.Ε., τα οποία παρουσίασαν εκτεταμένες βλάβες λόγω του σεισμού του 1978 στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στις πύλες και τα τόξα της εισόδου της πλατείας ΧΑΝΘ.  Συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούσαν την ανακατασκευή των τριών πυλών και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου τους με θεμελίωση γενικής κοιτόστρωσης, φέροντα οργανισμό με μεταλλική κατασκευή και περιμετρικά στοιχεία υαλοστασίου με επένδυση ειδικών σύνθετων φύλλων χαλκού. Για την επισκευή και σεισμική θωράκιση των κατασκευών εφαρμόστηκαν τεχνικές, οι οποίες περιελάμβαναν την επιμελημένη αμμοβολή των τόξων, την αποκατάσταση και ενίσχυση του υφιστάμενου διαβρωμένου σιδηροπλισμού και την κατασκευή μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος.

Το κάθε κτίριο – πύλη είναι αυτόνομο από άποψη κλιματισμού ψύξης – θέρμανσης και της γενικότερης ηλεκτρολογικής του εγκατάστασης.

Στο έργο συμπεριλαμβάνονται επιπρόσθετα η κατασκευή πυροσβεστικού σταθμού, η κατασκευή περιπτέρου και γραφείου κοινού της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και περιστασιακές εργασίες εντός και εκτός του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

 

περισσότερα ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ