Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου επί της Λεωφόρου Στρατού 36, Θεσσαλονίκη
ΚΑΛΛΙΑ ΑΣΠΑΣΙΑ Ο.Ε.

Αντικείμενο του έργου ήταν η πλήρης αποκατάσταση και ανακαίνιση του διατηρητέου διώροφου κτιρίου με διώροφη προσθήκη στο πίσω μέρος , επί της Λεωφόρου Στρατού. Στα πλαίσια της αποκατάστασης διατηρήθηκε το περίγραμμα του κτιρίου και της περίφραξης καθώς και όλα τα αξιόλογα εσωτερικά και εξωτερικά αρχιτεκτονικά στοιχεία του. Η προσθήκη κατασκευάστηκε από μεταλλικό σκελετό, πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα και επιχρισμένη πλινθοδομή, ενώ για την ενίσχυση του φέροντα οργανισμού του κτιρίου (θεμελιώσεις και φέρουσες τοιχοποιίες), χρησιμοποιήθηκαν εξελιγμένες τεχνικές κατασκευής έγχυτων μανδυών με τη χρήση διατμητικών βλήτρων, οπλισμού S500s και εφαρμογής εκτοξευμένου σκυροδέματος (gunite), ρητινέσεων  και τσιμεντενέσεων.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ