Διαπλάτυνση της οδού Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκαν η διαπλάτυνση και η κυκλοφοριακή βελτίωση της οδού Λαγκαδά -που ανήκει στο βασικό οδικό δίκτυο του νομού Θεσσαλονίκης και διέρχεται από περιοχές εντός σχεδίου ή επέκτασης αυτού των Δ.Δ. Σταυρούπολης και Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά- και ειδικότερα του τμήματος αυτής από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά έως τον κόμβο της εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης. Η βελτίωση της οδού γίνεται σε μήκος 2,1χλμ. και το υφιστάμενο μέσο πλάτος καταστρώματος διαπλατύνεται από 20μ. σε 35-40μ., με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η κατασκευή παράπλευρων δρόμων στο μεγαλύτερο τμήμα της. Οι συνδέσεις της οδού πραγματοποιούνται με ισόπεδους κόμβους, οι οποίοι εξασφαλίζουν τη λειτουργία, τόσο της κύριας οδού με χαρακτήρα κύριας αστικής αρτηρίας, όσο και του τοπικού δικτύου των παρακείμενων Δήμων μέσω των προβλεπόμενων παράπλευρων δρόμων. Η κύρια οδός αποτελείται από δύο κλάδους πλάτους 10,50μ. ο καθένας, με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και νησίδα πλάτους 5μ., ενώ διαχωρίζεται από κάθε παράπλευρο δρόμο με νησίδα πλάτους 1,25μ.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙIΑΣ