Διαχείριση και λειτουργία του Υπογείου Σταθμού Αυτοκινήτων του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Βασιλέως Γεωργίου και συνοδεύεται από Υπόγειο Σταθμό Αυτοκινήτων χωρητικότητας 1.000 θέσεων. Την ολοκλήρωση, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση του Σταθμού ανέλαβε η ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Ο σταθμός εκτείνεται σε ένα ημιυπόγειο και τρεις υπόγειους ορόφους και διαθέτει στους πολίτες και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης συνολικά πάνω από 850 θέσεις στάθμευσης, ενώ 17 προορίζονται για άτομα μειωμένης κινητικότητας (ΑΜΚ). Οι υπόλοιπες θέσεις διατίθενται στις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους του Δήμου. Έχει ληφθεί ιδιαίτερη πρόνοια, ώστε οι θέσεις ΑΜΚ να βρίσκονται όσο το δυνατό πλησιέστερα προς τα κλιμακοστάσια.

Ως τρόπος εξυπηρέτησης του σταθμού ορίζεται η στάθμευση με αυτοεξυπηρέτηση, το οποίο σημαίνει ότι ο οδηγός σταθμεύει ο ίδιος το όχημά του κατά την είσοδο και το οδηγεί ο ίδιος εκτός του σταθμού κατά την έξοδο, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου μηχανικού μέσου ή κάποιου υπαλλήλου. Σε εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης του σταθμού, οι θέσεις εισόδων-εξόδων βρίσκονται επί των οδών Γ’ Σεπτεμβρίου και Γ’ Σώματος Στρατού, με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση. Ειδικές μελέτες εκπονήθηκαν σχετικά με τη χωροθέτηση και τα γεωμετρικά στοιχεία των εξόδων των ραμπών προς την πόλη, με τον καθορισμό φόρτου αιχμής εισόδου-εξόδου, με τους χώρους αναμονής, με την ενεργητική πυροπροστασία, καθώς και όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις διευκόλυνσης λειτουργίας  και ασφάλειας του σταθμού.

 

περισσότερες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ