Εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση εγκαταστάσεων του υποκαταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Ανέγερση νέου κτιρίου και ολοκλήρωση εργασιών του υποκαταστήματος στην Αλεξανδρούπολη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πραγματοποιήθηκε ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων του κτιρίου της Θεσσαλονίκης με παράλληλη επισκευή φερόντων στοιχείων, που υπέστησαν βλάβες από το σεισμό του 1978. Έγιναν επισκευές πλακών με ενέσεις εποξειδικής κόλλας και επισκευή του οργανισμού πλήρωσης. Ταυτόχρονα, έγιναν αναδιαρρυθμίσεις και ριζική ανακαίνιση όλων των χώρων υγιεινής με παράλληλο εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.
Αναβαθμίσθηκαν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων στους χώρους του υπογείου του καταστήματος. Εκσυγχρονίστηκαν οι εγκαταστάσεις κλιματισμού και κατασκευάσθηκαν νέα συστήματα εξαερισμού και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) σε όλους τους κύριους χώρους του υπογείου, καθώς και νέο δίκτυο πυρόσβεσης 4 κλάδων και πυρανίχνευσης-πυροπροστασίας σε όλο το κτίριο. Τέλος, ανακαινίσθηκαν εξολοκλήρου οι χώροι καταμέτρησης και θησαυροφυλακίων-αποθεματικών. Σημειώνεται ότι το κτίριο είναι νεοκλασικό διατηρητέο και οι εργασίες εκτελέσθηκαν χωρίς διακοπή της λειτουργίας του καταστήματος και με απόλυτο σεβασμό στο μνημειακό χαρακτήρα του κτιρίου.

Το έργο της ολοκλήρωσης του υποκαταστήματος στην Αλεξανδρούπολη περιελάμβανε την άρση των κακοτεχνιών καθώς και την αντισεισμική ενίσχυση του κτιρίου, την επισκευή του φέροντος οργανισμού του με έγχυτους μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος και ρητινενέσεις, καθώς και την επισκευή του οργανισμού πλήρωσης (πλινθοδομών). Πραγματοποιήθηκαν εργασίες για τη γενικότερη ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου του, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Τράπεζας. Το κτίριο είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας σε ό,τι αφορά ειδικές κατασκευές (αλεξίσφαιρα ταμεία και πάγκους συναλλαγών) αλλά και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (ελεγχόμενη είσοδο υψίστης ασφαλείας, ηλεκτρονικό κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης κλπ.).

 

περισσότερες ΤΡΑΠΕΖΕΣ