Εκσυγχρονισμός παλαιού τμήματος πολυώροφου κτιρίου του Γ.Ν. Παίδων Αγ. Σοφία
ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

Εκσυγχρονίστηκε το παλαιό τμήμα του πολυώροφου κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», με αναδιαρρύθμιση τμημάτων και προσθήκη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Το έργο περιελάμβανε τη δημιουργία τακτικών εξωτερικών ιατρείων και τμήμα επειγόντων περιστατικών στο ισόγειο, τη δημιουργία μαγειρείων στον 1ο όροφο, την αναδιαρρύθμιση-ανακαίνιση του τμήματος χειρουργείων και δύο χειρουργικών νοσηλευτικών μονάδων, 54 κλινών συνολικά, στο 2ο όροφο, τη δημιουργία Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας και την αναδιαρρύθμιση-εκσυγχρονισμό δύο νοσηλευτικών μονάδων 39 και 11 κλινών, καθώς και μονάδας πρόωρων 51 θερμοκοιτίδων στον 5ο όροφο.

Οι κυριότερες εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ήταν μεταξύ άλλων καθαιρέσεις-αποξηλώσεις, ειδικές σκυροδετήσεις-ενισχύσεις τοιχοδομών, νέες εφαρμογές επιστρώσεων δαπέδων και επενδύσεων τοίχων, ειδικές μεταλλικές κατασκευές, αντικατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, καθώς και αποκατάσταση παλαιών επιχρισμάτων και χρωματισμούς σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου αλλά και στους αύλειους χώρους.

Στο ηλεκτρομηχανολογικό αντικείμενο περιλαμβάνονταν οι εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, ιατρικών αερίων, κλιματισμού, θέρμανσης, αερισμού, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, ηλεκτρικού υποσταθμού, ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, θερμικής και ψυκτικής ενέργειας, κεντρικού συστήματος σταθεροποιητή τάσης (UPS), κεντρικού συστήματος διαχείρισης κτιρίου (BMS) και ανυψωτικών συστημάτων, καθώς και η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων τηλεφωνικής επικοινωνίας και δεδομένων, πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΥΓΕΙΑΣ