Επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδας επεξεργασίας, τυποποίησης και αποθήκευσης οπωροκηπευτικών
ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ Α.Ε.

Αντικείμενο του συνολικού έργου ήταν η επέκταση των εγκαταστάσεων της εταιρείας Λιμπάντσης Α.Ε. στο 82ο χλμ της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας (Ε.Ο.Α.Λ.), στην περιοχή Ύπατο του Δήμου Θηβαίων. Το συγκρότημα αφορά μονάδα αποθήκευσης, επεξεργασίας και συσκευασίας οπωρολαχανικών και κατασκευάστηκε σε ιδιόκτητο γεωτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 25,5 στρεμμάτων. Η μονάδα περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις αποθηκών και βιομηχανίας καθώς και γραφειακών χώρων συνολικής δομημένης επιφάνειας πάνω από 12.000τ.μ. και όγκου περίπου 103.000κ.μ.

Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός αφορούσαν μεταξύ άλλων  νέες εγκαταστάσεις γραφείων, εξωτερικές πυλωτές για την απόθεση ξυλοπαλετών και εργομηχανών εξωτερικού χώρου και ειδικό εξοπλισμό, έτσι ώστε η μονάδα  να υποστηρίζει πλήρως τις λειτουργίες που απαιτούνται για τη συντήρηση, επεξεργασία (πλύσιμο, αποφλοίωση, κοπή), συσκευασία και τυποποίηση οπωροκηπευτικών και σαλατών, καθώς και για την ωρίμανση φρούτων.

Το συγκρότημα συνδέεται με το επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής προκειμένου να υποστηρίζεται η αποτελεσματική και απρόσκοπτη είσοδος-έξοδος των αγαθών. Επίσης, διαθέτει γραφεία για παροχή πλήρους διοικητικής υποστήριξης (γραμματεία, λογιστήριο, αίθουσες συσκέψεων) στην παραγωγική διαδικασία και τη διατήρηση των αποθεμάτων.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ LOGISTICS