Ερευνητικό Πρόγραμμα DICOM
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΠΑΝ ΙΙΙ – ΓΓΕΤ – ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ

Αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη καινοτόμων θερμομονωτικών ψυχρών υλικών με βάση την εξηλασμένη πολυστερίνη για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων και νεόδμητων κτιρίων» (DICOM) αποτέλεσε η απόκτηση και διαμόρφωση τεχνογνωσίας, που θα οδηγήσει στη συνδυασμένη αντιμετώπιση των δύο κυριότερων προβλημάτων της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιριακού κελύφους σήμερα: της μείωσης των απωλειών θερμότητας μέσω των συμπαγών δομικών στοιχείων κατά τη χειμερινή περίοδο και την αποφυγή της υπερθέρμανσης των ίδιων στοιχείων και κατά συνέπεια τη μείωση των ψυκτικών φορτίων κατά τη θερινή περίοδο.

Σκοπός του DICOM ήταν η βελτίωση και διεύρυνση των τεχνολογικών λύσεων συνδυασμένης θερμομόνωσης, μέσω της εξέλιξης μιας οικογένειας προϊόντων με βάση την εξηλασμένη πολυστερίνη νέας γενιάς, καθώς και τα υλικά επίστρωσης με ιδιαίτερες ιδιότητες μείωσης της απορροφούμενης ηλιακής θερμότητας, των λεγόμενων «ψυχρών υλικών», για χρήση σε ολοκληρωμένες εφαρμογές θερμομόνωσης, τόσο σε υφιστάμενα όσο και σε νεόδμητα κτίρια. Η έρευνα στόχευσε στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, που, εκτός από τις υψηλές τους θερμοφυσικές ιδιότητες, είναι εύχρηστα και οικονομικά στην εφαρμογή.

Ανάδοχος του έργου, που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδ. έργου: 85043), είναι το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ με εταίρους το Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων και Εφαρμογών του ΕΚΠΑ, την FIBRAN και την ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Τα αποτελέσματά του παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.dicom.com.gr

 

περισσότερες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ