Κατασκευή /ανακατασκευή εγκαταστάσεων σωφρονιστικών ιδρυμάτων στις πόλεις Σκόπια, Στιπ και Πρίλεπ της Π.Γ.Δ.Μ.
EUROPEAN AGENCY FOR RECONSTRUCTION

Το έργο αφορούσε στην κατασκευή/ανακατασκευή κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε τρεις υφιστάμενες φυλακές στα Σκόπια (Idrizovo), το Stip και το Prilep της Π.Γ.Δ.Μ.

Οι οικοδομικές εργασίες περιελάμβαναν μεταξύ άλλων καθαιρέσεις-αποξηλώσεις, ειδικές σκυροδετήσεις και ενισχύσεις τοιχοδομών, νέες εφαρμογές επιστρώσεων δαπέδων και επενδύσεων τοίχων, ειδικές μεταλλικές κατασκευές, αντικατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, αποκατάσταση παλαιών επιχρισμάτων και χρωματισμούς στους χώρους στέγασης και σίτισης, στους φούρνους της κουζίνας, στους χώρους πλυντηρίων, στο λεβητοστάσιο, στους χώρους περίθαλψης και στους αύλειους χώρους. Επίσης πραγματοποιήθηκε η κατασκευή νέων πτερύγων και ειδικών περιφράξεων υψίστης ασφαλείας των σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αφορούσαν σε αποξηλώσεις παλαιών δικτύων και κατασκευή/ ανακατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, εξαερισμού, ισχυρών ρευμάτων, δομημένης καλωδίωσης και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.

Οι εργασίες εκτελέστηκαν με τα ιδρύματα σε λειτουργία και με πολύ αυστηρά μέτρα πλήρους αστυνόμευσης και φύλαξης, καθώς και σε αυστηρά περιορισμένα ωρολόγια προγράμματα.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ