Κατασκευή – Ανακατασκευή καταστημάτων Ομίλου Πειραιώς (Τράπεζα Μακεδονίας – Θράκης, Γενική Τράπεζα, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας)
ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες εξολοκλήρου ανέγερσης αλλά και ανακαίνισης διαφόρων καταστημάτων τραπεζών που πλέον ανήκουν στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Συγκεκριμένα ανακαινίστηκαν καταστήματα της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης στην Γλυφάδα και στην Θεσσαλονίκη, ανακαινίστηκαν και κατασκευάστηκαν καταστήματα της Γενικής Τράπεζας σε Θεσσαλονίκη, Εύοσμο, Αμπελόκηπους, Βόλο, Καβάλα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Λάρισα, αλλά και καταστήματα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Ορεστιάδα και το Πλατύ Ημαθίας.

Οι εργασίες κατασκευής και ανακατασκευής πραγματοποιήθηκαν για την κάλυψη των αναγκών κάθε καταστήματος, τόσο όσον αφορά την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του κοινού και τις τραπεζικές εργασίες όσο και τις δευτερεύουσες εργασίες (μηχανοστάσια, αρχεία, θησαυροφυλάκια). Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν αποκαταστάσεις τοπικών φθορών σε φέροντα στοιχεία μπετόν με ειδικές τσιμεντενέσεις και ρητινενέσεις, εξωτερικές επενδύσεις, εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου – υαλοπίνακες, τοιχοποιίες – χωρίσματα, ψευδοροφές, επιστρώσεις δαπέδων – επενδύσεις τοίχων, εσωτερικά μεταλλικά και ξύλινα κουφώματα, επιχρίσματα – χρωματισμοί, ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εργασίες, εργασίες φωτισμού και δομημένη καλωδίωση, καθώς και τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας.

 

περισσότερες ΤΡΑΠΕΖΕΣ