Κατασκευή ισόγειου βιομηχανικού κτιρίου με τμήμα γραφείων
ΑΦΟΙ ΦΡΑΝΤΖΗ Ο.Ε.

Κατασκευάστηκε ισόγειο βιομηχανικό κτίριο με τρεις επιμήκεις πτέρυγες 1.000τ.μ. περίπου η κάθε μία, δηλαδή συνολικά περίπου 3.000τ.μ. Η κάθε πτέρυγα φέρει αυτόνομο μεταλλικό σκελετό από μεταλλικά υποστυλώματα και ζυγώματα από μορφοχάλυβα σταθερής διατομής. Το συνολικό βάρος της κατασκευής ανέρχεται στους 211 τόνους. Η αξονική απόσταση μεταξύ των υποστυλωμάτων της κάθε πτέρυγας είναι περίπου 19,20μ. Σε αυτό το άνοιγμα γίνεται υποδομή με την τοποθέτηση γερανοδοκών για την εγκατάσταση τριών γερανογεφύρων (μία για κάθε πτέρυγα). Το έργο επενδύεται τόσο στην επικάλυψη, όσο και στην πλαγιοκάλυψη με πανέλα πολυουρεθάνης.

 

περισσότερες ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ