Κατασκευή κτιρίων ως επέκταση του σωληνουργείου και του κτιρίου ανακύκλωσης
PALAPLAST A.E.

Το έργο αφορά την κατασκευή ενός νέου κτιρίου διαστάσεων 90,00Χ28,00μ. ως επέκταση του Σωληνουργείου και ενός κτιρίου διαστάσεων 20,00Χ16,05μ. ως επέκταση του κτιρίου ανακύκλωσης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας PALAPLAST Α.Ε. στη Βιομηχανική Περιοχή στην Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Οι επεκτάσεις θα είναι κτίρια μεταλλικού σκελετού με βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι πλαγιοκαλύψεις και οι επιστεγάσεις θα γίνουν με πανέλα πολυουρεθάνης, ενώ οι δαπεδοστρώσεις με βιομηχανικό δάπεδο. Παράλληλα,  προβλέπεται η κατασκευή ενός τούνελ από οπλισμένο σκυρόδεμα για τη σύνδεση της επέκτασης με το κυρίως κτίριο του σωληνουργείου. Θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες καθαίρεσης υφιστάμενων δομικών στοιχείων, εκσκαφών, μονώσεων και θεμελιώσεων. Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου με έργα υποδομής, απομάκρυνσης ομβρίων υδάτων και πυρόσβεσης.

 

 

περισσότερα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

περισσότερες ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ