Κατασκευή μονάδας logistic, κτιρίων αποθηκών και γραφείων
ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Το έργο αφορά την κατασκευή μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας προϊόντων σιδήρου της εταιρίας Αφοί Κορδέλλου Α.Ε.Β.Ε., που βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης στην Σίνδο. Η κατασκευή αποτελείται από το χώρο αποθήκευσης-κοπής-επεξεργασίας μετάλλου και δύο κτίρια βοηθητικών χώρων, ενώ πραγματοποιήθηκε και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του συγκροτήματος.

Η συνολική επιφάνεια του γηπέδου είναι 56,7 στρέμματα. Το κτίριο αποθήκευσης είναι ορθογωνικής κάτοψης και αποτελείται από δυο συμμετρικές πτέρυγες των 700τ.μ. και ένα κεντρικό στέγαστρο 24×106μ. Οι βοηθητικοί χώροι αποτελούνται από δύο κτίρια σε επαφή με το χώρο αποθήκευσης.

Στον κυρίως χώρο έχουν κατασκευαστεί δύο βάσεις στις οποίες εγκαταστάθηκαν μηχανήματα κοπής λαμαρίνας, ενώ ο υπόλοιπος χώρος χρησιμοποιείται για αποθήκευση ρολών χάλυβα (coils) και κοιλοδοκών. Στα κτίρια των βοηθητικών χώρων στεγάζονται τα αποδυτήρια του προσωπικού, το γραφείο του αποθηκάριου, του μηχανολόγου καθώς και το κυλικείο και οι μηχανολογικοί χώροι.

Η ανωδομή των κτιρίων είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από μεταλλικά στοιχεία. Το εξωτερικό περίβλημα και η στέγη είναι καλυμμένα με πάνελς. Ειδικά στη στέγη πέραν των πανέλων τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένες θέσεις ειδικά διπλά διαφώτιστα φύλλα, προκειμένου να γίνει εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού κατά τη διάρκεια της μέρας. Σε όλο τον χώρο του κεντρικού κτιρίου κατασκευάστηκε οπλισμένο δάπεδο βιομηχανικού  τύπου.

Περιμετρικά του οικοπέδου κατασκευάστηκε τοίχος περίφραξης με βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα στο κάτω μέρος και μεταλλικό κιγκλίδωμα στο άνω. Το σύνολο της επιφάνειας του περιβάλλοντα χώρου ασφαλτοστρώθηκε, ενώ σε διακεκριμένες θέσεις κατασκευάστηκαν χώροι φύτευσης καθώς και θέσεις πάρκινγκ, τόσο φορτηγών αυτοκινήτων όσο και επιβατικών. Περιμετρικά του κεντρικού κτιρίου κατασκευάστηκαν πεζοδρόμια που φέρουν επίστρωση με τσιμεντόπλακες.

Για τις ανάγκες ηλεκτροδότησης της επιχείρησης, εγκαταστάθηκε ιδιωτικός υποσταθμός, ο οποίος αποτελείται από κυψέλη μέσης τάσης, μετασχηματιστή ισχύος 1000kVA με πρόβλεψη για τοποθέτηση άλλων δύο μετασχηματιστών συνολικής ισχύος 2000kVA, καθώς και γενικό πίνακα διανομής χαμηλής τάσης.  Πέρα από την τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα από τη ΔΕΗ, εγκαταστάθηκε και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 180kVA για τα φορτία ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου περιλαμβάνεται πλήρες σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) και μεγαφωνική εγκατάσταση.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ LOGISTICS