Κτίρια αποδυτηρίων και εμπορικών δραστηριοτήτων στο εργοστάσιο της Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης
ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Κατασκευάστηκαν τα νέα κτίρια για τη στέγαση των εμπορικών δραστηριοτήτων του εργοστασίου της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ Α.Ε. στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες περιελάμβαναν και την κατασκευή κτιρίου αποδυτηρίων για τους εργαζόμενους του εργοστασίου.

 

περισσότερα ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ