Μελέτη και κατασκευή του νέου εργοστασίου – παστελοποιίας στον Παντελεήμονα του Δήμου Γαλλικού, νομού Κιλκίς
ΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Εκπονήθηκαν οι μελέτες και πραγματοποιήθηκε η κατασκευή του νέου εργοστασίου της βιομηχανίας ΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (παστελοποιία Jannis) σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ.Δ. Παντελεήμονα του Δήμου Γαλλικού του Νομού Κιλκίς. Το εργοστάσιο αποτελείται από ένα κτίριο γραφείων συμβατικής κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα, επιφάνειας 1.000τ.μ. και βιομηχανικό χώρο παραγωγής, συνολικής επιφάνειας 8.500τ.μ. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου παραγωγής αποτελείται από δικτυωτούς μεταλλικούς φορείς ανοιγμάτων έως 25μ., οι οποίοι εδράζονται σε υποστυλώματα οπλισμένου σκυροδέματος με κεφαλοδοκούς.

Το ηλεκτρομηχανολογικό αντικείμενο των εγκαταστάσεων, πέραν των συνήθων εργασιών (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, κλιματισμού, ασθενών ρευμάτων κλπ.), περιελάμβανε τη διαχείριση παροχής ρεύματος από ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, την κατασκευή δικτύων πυρόσβεσης, πεπιεσμένου αέρα και φυσικού αερίου, καθώς και μεταλλικό δίκτυο από ανοξείδωτο χάλυβα για τη μεταφορά γλυκόζης.

Ο περιβάλλων χώρος επιφάνειας 20.000τ.μ. διαστρώθηκε με ασφαλτικό τάπητα δύο στρώσεων.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ