Μελέτη – κατασκευή του Κλειστού Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Ξάνθης
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Το συμβατικό αντικείμενο του έργου αφορούσε τη μελέτη και κατασκευή του Κλειστού Αθλητικού Κέντρου πολλαπλών δραστηριοτήτων στο Δήμο Ξάνθης, χωρητικότητας 4.000 θεατών περίπου, με τους ανάλογους βοηθητικούς χώρους και τους χώρους προπόνησης, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του κτίσματος. Η επιφάνεια του χώρου αθλοπαιδιών ανέρχεται στα 1.610τ.μ., ενώ η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι περίπου 5.000τ.μ. Η κατασκευή είναι συμβατική, αποτελούμενη από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος και τοιχοποιίες από πλινθοδομές, επιστεγάζεται δε με μεταλλική στέγη και θερμομονωτικά πανέλα. Ο αθλητικός εξοπλισμός του έργου περιλαμβάνει πάγκους αποδυτηρίων, πάγκους διαιτητών, πάγκους εισιτηρίων, μπασκέτες, ηλεκτρονικούς πίνακες και ξύλινο δάπεδο αθλοπαιδιών. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή τόσο του κτιρίου όσο και του περιβάλλοντα χώρου (χώροι στάθμευσης, πεζοδρομήσεις, ράμπες, υψηλή ασφάλεια κλπ.) ανταποκρίνονται στις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές τέτοιων έργων. Γι’ αυτό το λόγο το Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ξάνθης συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των γηπέδων, στα οποία διεξάγονται διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ