Νέο ισόγειο βιομηχανικό κτίριο με τριώροφο τμήμα γραφείων στο Μαρκόπουλο Αττικής
ΜΥΡΤΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ

Κατασκευάστηκε ισόγειο κτιριακό συγκρότημα με τριώροφο τμήμα γραφείων, σε οικόπεδο έκτασης 9.622,50τ.μ. Η συνολική δόμηση του κτιρίου είναι 4.511,00τ.μ. εκ των οποίων 1.418,00τ.μ. αντιστοιχούν στο τμήμα γραφείων, το οποίο είναι στατικά και λειτουργικά ανεξάρτητο από το βιομηχανικό κτίριο και το οποίο αποτελείται από το τμήμα βιομηχανικής δραστηριότητας, έκτασης 2.382,00τ.μ. και από αποθήκη εμβαδού 710,00τ.μ. Το ισόγειο βιομηχανικό κτίριο έχει μεταλλικό σκελετό με αμφικλινή στέγη βάρους 240 τόνων. Το ύψος του κτιρίου στην στάθμη έδρασης της μεταλλικής στέγης είναι 9,85μ., στον κορφιά φτάνει τα 11,55μ., ενώ το άνοιγμά της είναι 40,70μ. Η επικάλυψη και πλαγιοκάλυψη του κτιρίου κατασκευάσθηκε από θερμομονωτικά μεταλλικά πανέλα. Το τριώροφο κτίριο γραφείων έχει κι αυτό μεταλλικό σκελετό βάρους 148 τόνων και τα δάπεδα των ορόφων του είναι σύμμικτες μεταλλικές κατασκευές, με πλάκες από φέρον χαλυβδόφυλλο (symdeck) και σκυρόδεμα.

 

περισσότερα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ