Οδικό κύκλωμα Κασσάνδρας – Τμήμα Ποτίδαια-Σάνη
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Δ.Ε.Κ.Ε./Τ.Ε.Σ.Ε.

Το έργο αποτέλεσε τμήμα του οδικού κυκλώματος Κασσάνδρας Χαλκιδικής, με αφετηρία το πέρας των προσβάσεων της νέας γέφυρας Ποτίδαιας και τέλος τη διασταύρωση Σάνη. Αντικείμενο του έργου ήταν η διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού του οδικού κυκλώματος Κασσάνδρας σε μήκος 1.500μ., με αφετηρία τη νέα γέφυρα Ποτίδαιας και πέρας τη χ.θ. 1+500. Η διαπλάτυνση του δρόμου από 9,00μ. σε 15,00μ. και πραγματοποιήθηκε με όλες τις προδιαγραφές σύγχρονου αυτοκινητόδρομου. Είναι διπλής κυκλοφορίας, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, με εκατέρωθεν κατασκευή ρείθρου – επενδεδυμένης αποχετευτικής τάφρου και κατά μήκος κατάλληλα σημεία αποχέτευσης. Καθ’ όλο το μήκος της οδού υπάρχει η απαιτούμενη διαγράμμιση του οδοστρώματος, η κατάλληλη οδοσήμανση και προστασία με στηθαία και οριοδείκτες, καθώς επίσης πλήρης κάλυψη με δίκτυο φωτισμού.

Επιπρόσθετα, από τη χ.θ. 1+500 και μέχρι τη χ.θ. 8+000 (διασταύρωση Σάνη) το αντικείμενο του έργου περιελάμβανε την ανακατασκευή του παλαιού οδοστρώματος, αξιοποιώντας και την παλαιά επαρχιακή οδό. Έτσι δημιουργήθηκε ένας αυτοκινητόδρομος σύγχρονων προδιαγραφών, με δύο ξεχωριστά σκέλη μονόδρομων, συνολικού μήκους 6,5χλμ. έκαστο, διατηρώντας τις υπάρχουσες διατομές των 8,50μ., με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας. Τα δύο σκέλη του αυτοκινητόδρομου είναι πλήρως διαγραμμισμένα και παραδόθηκαν με πλήρη οδοσήμανση και σύγχρονο δίκτυο φωτισμού κατά μήκος της οδού.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙIΑΣ