Προληπτική και τρέχουσα συντήρηση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου Θεσσαλονίκης της ΔΕΘ-HELEXPO A.E.
ΔΕΘ-HELEXPO A.E.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη συντήρηση και απρόσκοπτη λειτουργία των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα σε όλα τα περίπτερα, τα γραφεία Διοίκησης, τις τρεις πύλες, τον πύργο του ΟΤΕ, το Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης και τον υπόγειο χώρο στάθμευσής του, το Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός και τις εγκαταστάσεις των υπαίθριων χώρων. Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες για το χρονικό διάστημα 01.10.2011 – 31.12.2019 αφορούν τη συντήρηση και τον έλεγχο των κλιματιστικών μονάδων και των λεβήτων, των μόνιμων και φορητών συστημάτων πυρανίσχευσης και πυρόσβεσης, τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, τις κυλιόμενες κλίμακες καθώς και τις συρόμενες και περιστρεφόμενες θύρες και μπάρες.  Σε όλο το διάστημα της σύμβασης η ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. παρέχει και κάθε τεχνική βοήθεια στους εκθέτες και τους χρήστες του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου για τη διαμόρφωση των χώρων, την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού κλπ.

 

περισσότερες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ