Συγκρότημα γραφείων και αποθηκών για την εγκατάσταση εμπορευματικού σταθμού
ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η κατασκευή ενός σύγχρονου εμπορευματικού σταθμού για λογαριασμό της Ωμέγα Διεθνείς Μεταφορές Α.Ε., στην Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.), στην Σίνδο. Τα κτίρια χωροθετούνται σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 22 στρεμμάτων εντός της Γ΄ ζώνης ανάπτυξης της ΒΙ.ΠΕ.Θ., πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής εξυπηρέτησης του σταθμού της Αγχιάλου. Το κτιριακό συγκρότημα, το οποίο αποτελείται από κτίριο γραφείων, χώρο διαμεταφοράς (transit) και χώρο αποθήκευσης (logistics) και καλύπτει συνολική δομημένη επιφάνεια  11.300τ.μ., εξυπηρετεί και υποστηρίζει πλήρως όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τη διεθνή διαμεταφορά εμπορευμάτων, την αποθήκευση και διαχείριση αποθέματος καθώς και την παροχή υπηρεσιών 3PL (third party logistics), δηλ. picking, συσκευασία, ετικετοποίηση, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Η ανέγερση του συγκροτήματος πραγματοποιήθηκε μετά τις χωματουργικές εργασίες βελτίωσης του υπεδάφους με τη μέθοδο της κατασκευής κατακόρυφων στραγγιστηρίων και προφόρτισης με επίχωμα,  με σκοπό τη βελτιστοποίηση των συνθηκών έδρασης των κτιρίων. Το κτίριο γραφείων, συνολικής επιφάνειας 2.200τ.μ., αποτελείται από τον υπόγειο χώρο του αρχείου και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, το ισόγειο και τον όροφο, που αποτελούν τους χώρους γραφείων της εταιρείας.

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και εσωτερικές τοιχοποιίες ξηράς δόμησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χώρος υποδοχής με την κατασκευή ενός πανοραμικού ανελκυστήρα και κεντρικής σκάλας από ανοξείδωτο χάλυβα και γυαλί. Η εξωτερική επένδυση των γραφείων με υπερμεγέθη κεραμικά πλακίδια και υαλοστάσια αλουμινίου διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Ο χώρος της διαμεταφοράς και αποθήκευσης συνολικής επιφάνειας 8.800τ.μ. αποτελείται από μεταλλική κατασκευή εδραζόμενη σε θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνολικού βάρους 1.300tn. Η κατασκευή του περιλαμβάνει χαλύβδινα μεταλλικά πλαίσια ανοίγματος 23μ. καθώς και ολόσωμους χαλύβδινους φορείς συγκολλητής διατομής μεγάλου ανοίγματος 42μ. Η επικάλυψη και πλαγιοκάλυψη των παραπάνω πραγματοποιείται με πανέλα πολυουρεθάνης σε οριζόντια και κατακόρυφη διάταξη. Το δάπεδο των χώρων είναι βιομηχανικό από ινοπλισμένο σκυρόδεμα υψηλών απαιτήσεων. Ο χώρος της διαμεταφοράς και αποθήκευσης εξυπηρετείται από 40 ηλεκτροϋδραυλικές ράμπες φορτοεκφόρτωσης.

Ο περιβάλλων χώρος συνολικής επιφάνειας 14.500τ.μ. κατασκευάστηκε από δύσκαμπτο οδόστρωμα ινοπλισμένου σκυροδέματος. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων εξυπηρετείται όσον αφορά τη μεταφορά εμπορευμάτων και με την κατασκευή σιδηροδρομικής σύνδεσης με το τοπικό δίκτυο του ΟΣΕ και συγκεκριμένα με τη γραμμή Σίνδου – Αγχιάλου, διαμορφώνοντας στον περιβάλλοντα χώρο προϋποθέσεις εύρυθμης κίνησης και στάθμευσης συρμού έως και 17 βαγονιών.

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της μονάδας περιλαμβάνουν υποσταθμό μέσης τάσης, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 550kVA, κεντρικό κλιματισμό, έλεγχο πρόσβασης, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV),  σύστημα πυρανίχνευσης και διατάξεις ενεργητικής πυροπροστασίας με δίκτυο καταιωνιστήρων (ESFR, FM approved). Το σύνολο των συστημάτων, συμπεριλαμβανομένου και του φωτισμού, παρακολουθούνται από το κεντρικό σύστημα διαχείρισης του κτιρίου (BMS).

 

περισσότερα ΕΡΓΑ LOGISTICS