08 Αυγ Βελτίωση – Αναβάθμιση Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ Μαιάνδρου έως και ισόπεδο κόμβο Εσωτερικής Περιφερειακής με Συμμαχική Οδό (Α/Κ Κ16)

Ολοκληρώθηκε το έργο «Βελτίωση – Αναβάθμιση Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ Μαιάνδρου (χ.θ. 3+200) έως και ισόπεδο κόμβο Εσωτερικής Περιφερειακής με Συμμαχική Οδό (περιοχή Α/Κ Κ16)» συνολικού προϋπολογισμού 28.425.189,58€. Στις εργασίες περιλαμβάνονταν η δημιουργία δύο νέων ανισόπεδων κόμβων (Α/Κ Μαιάνδρου και Α/Κ 3ης Σεπτεμβρίου), η δημιουργία νέων και η αναδιαμόρφωση υφιστάμενων κλάδων εισόδου και εξόδου στην αρτηρία πριν την οδό Μοναστηρίου,  η κατασκευή τεχνικού άνω διάβασης, η αντικατάσταση των στηθαίων ασφαλείας και της κεντρικής νησίδας, η κατασκευή του εμπλεκόμενου με τη λειτουργία της αρτηρίας αστικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, καθώς και η βελτίωση του ασφαλτοτάπητα σε όλο το μήκος του τμήματος επέμβασης. Στο έργο περιλαμβάνονταν εργασίες αποτυπώσεων, χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, φωτισμού, σήμανσης, ασφάλειας αλλά και πρασίνου εκατέρωθεν της αρτηρίας.

 

περισσότερα ΝΕΑ